Commissies

наклейки
Joomla
Gemaakt op maandag 11 juni 2012 13:06

De vereniging werkt met een klein aantal commissies, die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur een aantal taken uitvoert. De commissieleden worden jaarlijks door de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering benoemd.

Ontspanningscommissie

In onze ontspanningscommissie zitten de volgende leden
Ben Janssen en Andries Lensink.

De ontspanningscommissie organiseert één of meer ontspannende activiteiten per jaar, onder andere de jaarafsluiting en de kaartavond bij/met voetbalvereniging SDO.

Technische commissie

In onze technische commissie zitten de volgende leden:
Vincent van Unen

De technische commissie is onder andere verantwoordelijk voor het realiseren van technische activiteiten zoals de wekelijkse trainingen, de conditietest+spelregeltoets en eventuele spelregelactiviteiten.

Redactiecommissie

In onze redactie commissie zitten de volgende leden:
Dirk Verzijl 

De redactiecommissie verzorgt de verschijning van het cluborgaan De Diagonaal, dat zesmaal per jaar verschijnt.

разработка вышивки
сколько сейчас время