Commissies

De vereniging werkt met een klein aantal commissies, die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur een aantal taken uitvoert. De commissieleden worden jaarlijks door de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering benoemd.

Ontspanningscommissie

In onze ontspanningscommissie zitten de volgende leden
Ben Janssen en Andries Lensink.

De ontspanningscommissie organiseert één of meer ontspannende activiteiten per jaar, onder andere de jaarafsluiting en de kaartavond bij/met voetbalvereniging SDO.

Technische commissie

In onze technische commissie zitten de volgende leden:
Dick van der Made

De technische commissie is onder andere verantwoordelijk voor het realiseren van technische activiteiten zoals de wekelijkse trainingen, de conditietest+spelregeltoets en eventuele spelregelactiviteiten.

Redactiecommissie

In onze redactie commissie zitten de volgende leden:
Gert van den Broek

De redactiecommissie verzorgt de verschijning van het cluborgaan De Diagonaal, dat zesmaal per jaar verschijnt.

U bevindt zich hier: Home 't Gooi Commissies